Kontakt

Kwiatula Sp. z o.o.

tel.: 733 111 622
e-mail: info@kwiatula.pl
ul. Zawadzka 126
97-200 Tomaszów Mazowiecki
woj. łódzkie
NIP: 7732475835
Produkt dnia
Łodyga chryzantemy
Łodyga chryzantemy
0,95 zł
szt.
Bombka styropianowa
Bombka styropianowa
3,00 zł
szt.
Bombka plastik
Bombka plastik
3,50 zł
szt.
Gwiazda betlejemska
Gwiazda betlejemska
7,50 zł
szt.
Zawieszka z kamieni
Zawieszka z kamieni
3,60 zł
szt.
Tiul
Tiul
7,60 zł
szt.
Bukiet sztuczny brokat
Bukiet sztuczny brokat
6,80 zł
szt.
Poinsencja welwetowa
Poinsencja welwetowa
1,50 zł
szt.
Reniferek
Reniferek
3,90 zł
szt.
Swieca dekoracyjna do stroików
Swieca dekoracyjna do stroików
1,30 zł
szt.
Swieca świąteczna
Swieca świąteczna
19,00 zł
szt.
Świetlik
Świetlik
1,90 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Kwiatula Sp. z o.o Sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady współpracy. Określa również sposób sprzedaży prowadzony przez Kwiatula Sp. z o.o z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.kwiatula.pl (zwanego dalej "Sklepem").  

§1

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie:

 • Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pomocą Pośrednia Towaru określonego w zamówieniu.
 • Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.
 • Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może zostać zawarta Umowa Sprzedaży.
 • Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 • Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 • Miejsce sprzedaży - oznacza miejsce przeznaczone do bezpośredniej obsługi Klientów, pod adresem: Zawadzka 126, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
 • Sprzedawca - oznacza Kwiatula Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Zawadzka 126, NIP: 773-247-58-35, REGON: 360822536, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000544732; e- mail: info@kwiatula.pl
 • Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. 
 • Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. 
 • Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy działający w domenie: www.kwiatula.pl

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Właścicielem Sklepu jest: Kwiatula Sp. z o.o sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki, Zawadzka 126 , NIP: 773-247-58-35, tel. +48 733-111-622, adres email: info@kwiatula.pl

4. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. 

7. Istnieje możliwość złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, jednakże konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej. 

8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Kliencie powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. 

9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności która naruszałabym interes Sprzedawcy. 

 

§2

Rejestracja w systemie 

1. W celu zrealizowania Zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji

2. Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Dodatkowo podczas Rejestracji Klient ustala indywidualnie Hasło.   

3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola. 

4. W trakcie Rejestracji Klient dobrowolnie podejmuje decyzję o przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidzianych odbiorcach tych danych. 

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji potwierdzenie. 

§3

Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

2. Zamówienia można składać w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu,
 2. e- mailem na adres dostępny na Stronie Internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Do Koszyka" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w "Koszyku" sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk "Zamawiam".

5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klien w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje: nazwę Towaru, kod Towaru, ilość oraz swoje dane teleadresowe. Po otrzymaniu wiadomości e-mail Sprzedawca, wysyła Klientowi wiadomość zwrotną za pośrednictwem poczty elektronicznej podając swoje dane rejestrowe oraz możliwe formy płatności oraz sposoby dostawy wraz z kosztem, a także inne dodatkowe płatności jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. 

6. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. 

7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

8. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. 

 

§4

Płatności

1. Ceny zawarte na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (wraz z podatkiem vat). Nie zawierają jednakże kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy i uzależnione są od wielkości i ciężaru dostawy. 

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

5. Klient jest informowany za każdym razem przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. 

6. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 

 

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. Sprzedawca realizuje Wysyłkę Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. 

4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. 

5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

6. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

7. Zamówione Towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Przewoźnika, na adres wskazany w zamówieniu. 

8. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

9. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Przewoźnika. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Przewoźnika spisania właściwego protokołu. 

10. Klient ma możliwość osobistego odbioru Towaru. Odbioru można dokonać w siedzibie firmy w Dni Robocze w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

11. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT bądź paragon obejmującą dostarczane Towary. 

 

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na swój koszt, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. 

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

5. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot zapłaconej kwoty w przypadku gotówki, będzie potwierdzony na piśmie. 

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed jego upływem. 

8. W przypadku odstąpienia, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

10. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§8

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy. 

6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

7. Sprzedawca umożliwia usunięcie danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadku jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta. 

8. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania. 

 

§9

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie Internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

4. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

§11

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. 

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl